Wilt u uw kind ziekmelden? Is er een andere reden van verzuim? We horen het graag voor het begin van de schooldag. Vanaf 08:00 uur kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0294-288211. We willen u vragen afspraken met bijvoorbeeld de dokter of tandarts zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Verlof
Alleen in bijzondere gevallen heeft uw kind recht op verlof, zoals bij het jubileum van een familielid of een huwelijk. Dit verlof moet schriftelijk en bijtijds aangevraagd worden. Vakantie onder schooltijd is vrijwel onmogelijk. Een extra vakantie is alleen een optie indien u, door middel van een werkgeversverklaring, kunt aantonen dat er geen andere vakantiemogelijkheden zijn.  Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur.