Op de CNS zien en kennen we onze leerlingen en ouders. We vinden een goed contact belangrijk, in eerste instantie met betrekking tot de leerlingen en hun welzijn en welbevinden, maar onze ouders doen meer! Ze zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR) en zetten zich in door allerlei activiteiten te organiseren en door mee te denken over beleid en bestuur van de school. We zijn heel blij met de hulp van ouders om de CNS nog mooier te maken, voor nu en de toekomst.

Samen voor meedenken en adviseren.
De MR behartigt de belangen van ouders en personeel bij de schooldirectie of het bestuur. Daarvoor heeft de MR bij verschillende zaken instemmings- dan wel adviesrecht. De directie/het bestuur vraagt advies aan de MR over zaken als de wijziging van het schoolreglement of een verbouwing. Daarnaast moet de MR instemmen met bijvoorbeeld (wijzigingen in) het school- of formatieplan. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van 2 ouders en 2 personeelsleden van de CNS. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor onze MR? Mail dan naar mr.cnsabcoude@vechtstreekenvenen.nl.

 Samen voor een bloeiende school.
De leden van onze ouderraad zijn de extra ‘voelsprieten’ in onze school. Ze vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen naar het onderwijsteam en leveren een positieve bijdrage aan ontwikkelingen binnen de school: voor nu en voor later. Samen bevorderen we de bloei van onze school. De OR is ook mede-verantwoordelijk voor de organisatie van allerlei activiteiten die buiten de lessen om plaatsvinden. Sinterklaas, de familie-avond, de traditie van het kaars versieren… we hebben onze OR hard nodig om de schooltijd van onze leerlingen onvergetelijk te maken. Benieuwd wie de leden van de ouderraad zijn? Klik hier voor de huidige samenstelling. Heeft u een suggestie of vraag voor onze OR? Mail dan naar: ouderraad.cnsabcoude@vechtstreekenvenen.nl.