De medezeggenschapsraad van de CNS bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Tessa van Velzen

Secretaris: Marita Hoogeveen

Personeelsgeleding: Marjo Dierx en Caroline Nagel