De medezeggenschapsraad van de CNS bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Alexander Turlot

Secretaris: Marita Hoogeveen

Personeelsgeleding: Marjo Dierx en Cees van der Sluis