Onze identiteit. Een open, christelijke school.  
De CNS is een open, moderne christelijke school. Belangrijke waarden binnen ons onderwijs zijn gelijkwaardigheid van iedereen, openheid, respect, veiligheid, geborgenheid en gemeenschapszin. Wij zijn een school die open staat voor andere godsdiensten, culturen en levensbeschouwelijke opvattingen. Kinderen, leerkrachten en ouders weten dat zij er met en voor elkaar zijn. Het is niet de bedoeling om onze overtuiging aan anderen op te leggen. Wij vragen respect, verdraagzaamheid en we luisteren naar elkaar. Het godsdienstonderwijs aan onze school is geïntegreerd in ons lesrooster en is voor al onze leerlingen. De lessen worden door de leerkracht gegeven.

Onze missie. Goed, toekomstgericht onderwijs.
Op de CNS verzorgen we onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. We willen een school zijn waar kinderen zich thuis voelen, waar ze gerespecteerd worden en zelfstandig en samen leren. We bieden kinderen een rijke en gestructureerde leeromgeving en bereiden ze zo goed mogelijk voor op passend vervolgonderwijs. We zien onze leerlingen groeien van kleuter in groep 1 tot puber in groep 8 en we vinden het inspirerend dat we een bijdrage kunnen leveren aan hun ontwikkeling. Straks maken ze helemaal zelfstandig actief deel uit van de maatschappij!

Onze visie. Veiligheid, betrokkenheid en oog voor verschillen.
De visie van de CNS is tweeledig. We onderscheiden:

  • Pedagogisch klimaat: op de CNS hechten we waarde aan een sfeer van veiligheid en betrokkenheid bij elkaar. We hebben duidelijke omgangsregels geformuleerd die we als team uitdragen en die door leerlingen en leerkrachten nageleefd worden. Zo ontstaat er een gestructureerde en rustige werkomgeving. We dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze leerlingen, waarbij we rekening houden met de belangen van het kind maar ook met die van de mensen om hem of haar heen. Zo zien onze leerlingen welke normen en waarden voor ons belangrijk zijn, met oog voor elkaar en onze verschillen.
  • Didactisch handelen: in ons onderwijs nemen we leerlingen mee in hun groei naar zelfstandigheid. Zelf je standpunt vormen, zelf keuzes maken, zelf verantwoordelijkheid nemen; het draagt allemaal bij aan groter worden. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zowel zelfstandig als samen kunnen werken en de methodes die we gebruiken helpen hierbij. Ze kenmerken zich door de mogelijkheid verschil te maken, omdat ieder kind een andere aanleg, een ander tempo en andere mogelijkheden heeft. Naast de kennis die leerlingen opdoen op cognitief vlak willen we dat kinderen oog hebben voor onze multiculturele samenleving en onze cultuur. Samen, met al onze verschillen en overeenkomsten, maken we de CNS een fijne plek om te zijn en te leren.