Voor ouders die niet in de gelegenheid zijn hun kind op de schooltijden te brengen of halen bieden we voor-, tussen- en naschoolse opvang aan. We zetten graag voor u op rij wat de mogelijkheden zijn.

Voor- en buitenschoolse opvang (VSO & BSO)
Samen met Kindercentra Midden-Nederland Kind & Co vormt de CNS het kindcentrum CNS Abcoude. In het kindcentrum komt alles samen: op één locatie bieden we een totaalpakket voor ouders en kinderen op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. We werken samen vanuit een gedeelde visie: we willen dat elk kind dat in groep 8 het kindcentrum verlaat een talent kan benoemen. BSO Pleinzicht is geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:15 uur tot 18:30 uur. In de vakanties zijn de pedagogisch medewerkers de hele dag aanwezig van 07:30 uur tot 18:30 uur. Heeft u vragen over voor- of buitenschoolse opvang van uw kind? Neem dan contact op met Patricia Schipper: p.schipper@kmnkindenco.nl of bel 06-46257296.

Meer over BSO Pleinzicht

Heeft uw kind een specifieke interesse in of een talent voor sport? Kijk dan eens op de BSO Sport FC Abcoude. Deze is gehuisvest in de kantine van sportclub Abcoude. De kinderen worden vanuit school naar deze locatie gebracht.

Meer over sport-BSO FC Abcoude

Tussenschools (TSO)
Overblijven is mogelijk op de CNS. De groepen worden begeleid door pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. De kinderen brengen zelf eten en drinken mee en voor of na de lunch is er gelegenheid om buiten te spelen. De kosten voor de TSO bedragen in het schooljaar 2021-2022 €1,80 per overblijfmoment.

Heeft u vragen over onze tussenschoolse opvang? Stel ze dan gerust aan Nicolette de Lange – Stevens. Zij is de TSO-coördinator en stuurt het team van medewerkers en vrijwilligers aan. Nicolette is bereikbaar op tsocns@kmnkindenco.nl of op telefoonnummer 06-21546039 (werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).

Meer over TSO KMN Kind & Co